Tartan
Fancy it
Picking it twill
Melton then
Circle it
Herringbone
Jacquard it
Verona it
Alpaca
Houndstooth
Double-sided it
Contact: Shen manager
Tel: 0512-52687220 
Fax: 0512-52687005
E-mail: xingxin@csxxmf.com
Add: Jiangsu Changshu City Dong Bang Guanzhi Industrial Park
 
Herringbone
Herringbone
Houndstooth
Houndstooth
Verona it
Verona it
Double-sided it
Double-sided it
Double-sided it
Double-sided it
Jacquard it
Jacquard it
Jacquard it
Jacquard it
Jacquard it
Jacquard it
Jacquard it
Jacquard it
Herringbone
Herringbone
Herringbone
Herringbone
Herringbone
Herringbone
Circle it
Circle it
Circle it
Circle it
Alpaca
Alpaca
Melton then
Melton then